/ 2 نظر / 27 بازدید
گمنام

جناب مرجب شما شخصی هستید با گرایشات سیاسی بهتر است در مسائل دینی دخالت نکنید با توجه به سستعدادی که در شما میبینم بهتر است یا سیاسی باشید یا مذهبی که موفق تر خواهید بود اشتباهات آقای ع ه را شما نکنید دوست قدیمی شما