چه کنم؟

جانم آمد به سر از دوری یارم چه کنم؟

 روز و شب از غم او زار و نزارم چه کنم؟

ای که با یک نظری صد گره را بگشایی

گره ای سخت فتادست به کارم چه کنم؟

/ 1 نظر / 47 بازدید